Aanmelden

Ieder heeft een eigen methode en motivatie gekozen om hieraan bij te dragen van “Redteam” tot “Blueteam”. Van (bijna) iedere doelgroep valt te beargumenteren dat zij redenen hebben om anoniem te blijven indien zij dat willen.

Wij garanderen dan ook anonimiteit door:

– anoniem aanmelden;

– verbod op social engineering/name fishing en hierop toe te zien.

– anonimiteit gedurende de dag.

Dit maakt het mogelijk om mensen met diverse achtergronden samen te laten komen die hier doorgaans een barrière zouden kunnen voelen. Het geeft hen de vrijheid om hun mening en kijk op de IT securitywereld te uiten tijdens het evenement.

Let op: de organisatie behoudt zich het recht voor om personen van deelname uit te sluiten!

Inschrijven kan via https://inschrijven.opcyberpaint.nl